Deklaracja dostępności

» !! Uniwersytet inwestuje w Dom Studenta „Skrzat” !!

» 19.08.2022 - Komunikat w sprawie kwaterowania na rok 2022/2023

» 08.09.2022 - Zarządzenie w sprawie zasad przyznawania miejsc w Domu Studenta SkrzatKOMUNIKAT W SPRAWIE KWATEROWANIA

Administracja Domu Studenta „Skrzat” informuje, że kwaterowanie studentów na rok akademicki 2022/2023 odbędzie się w następujących terminach:

Studenci I roku oraz studenci kwaterowani pierwszy raz w akademiku zobowiązani są do posiadania 1 zdjęcia, okazania dowodu osobistego, potwierdzenia dokonania wpłaty kaucji w wysokości 400,00 złotych na konto: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378 z opisem: Kaucja DS. „Skrzat”

W związku z zagrożeniem epidemicznym w domu studenta Skrzat obowiązują określone procedury sanitarne mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Każdy mieszkaniec akademika jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących zasad.

19.08.2022

» 12.03.2020 - Komunikat w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2


» 12.09.2019 - OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Administracja Domu Studenta Skrzat informuje, iż od 01.10.2019r. w obiekcie DS. "Skrzat" zostaje wprowadzony obowiązek segregacji odpadów według poniższych zasad, z którymi należy się zapoznać i przestrzegać PDF.

Administracja DS. Skrzat
12.09.2019