» 09.09.2021 - Komunikat w sprawie kwaterowania na rok 2021/2022

» 24.05.2021 - Zmiana pokoi w związku z remontem w DS. Skrzat

» 15.09.2020 - Szczególne zasady przebywania w DS. Skrzat w czasie epidemii SARC-CoV-2» 09.09.2021 - Komunikat dotyczący kwaterowania studentów w DS. Skrzat na rok akademicki 2021/2022 w okresie panującej pandemii

 1. W związku z pracami remontowymi oraz ograniczeniami w dostępności miejsc w obiekcie DS. Skrzat będą kwaterowani tylko studenci, którzy kontynuują zamieszkanie, posiadający aktualną umowę oraz stażyści.
 2. Proces kwaterowania w DS. Skrzat rozpocznie się od 27.09.2021r. po uprzednim kontakcie telefonicznym (34) 361 07 38 w celu umówienia się na konkretny dzień i godzinę (od poniedziałku do piątku). Kwaterowanie będzie przebiegało w odstępach czasowych aby ograniczyć kontakt między mieszkańcami.
 3. Student przed kwaterowaniem zobowiązany jest do zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wydanymi w związku z trwającym okresem epidemii i obowiązującymi w Uniwersytecie dostępnych na stronie www.ujd.edu.pl/uploads/article/system-zabezpieczen-covid-19-w-u-45f1a73eb1.pdf.
 4. Kwaterowanie odbywa się samodzielnie bez osób towarzyszących. W trakcie kwaterowania należy zachować wszystkie niezbędne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w obiekcie DS. Skrzat oraz należy zastosować się do wytycznych Administracji DS. Skrzat.
 5. W dniu kwaterowania mieszkaniec zobowiązany będzie do wypełnienia stosownej ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronowirusem SARS CoV-2. Osoby, które miały kontakt z osobami chorymi lub same wykazują oznaki chorobowe, nie będą mogły być zakwaterowane. Zakwaterowanie będzie możliwe po okresie kwarantanny lub ozdrowieniu.
 6. Osoby, zakwaterowane w DS. Skrzat w przypadku stwierdzenia u siebie objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania o tym Administracji obiektu w celu czasowego odizolowania od innych osób.
  Osoby te powinny pozostać w odizolowanym miejscu wskazanym przez Administrację DS. Skrzat i nie powinny przemieszczać się po akademiku oraz powinny niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, ewentualnie jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem oraz udać się tam transportem własnym lub powiadomić stosowne służby 999 albo 112.
 7. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny oraz niezwłocznie dokonać zgłoszenia incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba. Na tym terenie zostanie przeprowadzone rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami obiektu ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 8. Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
  Lista ważnych telefonów:
  • Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590 - bezpłatna infolinia NFZ czynna całą dobę przez 7 dni w tygodniu
  • Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Częstochowie: 661 868 810; 577 818 388 – całodobowa infolinia
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie z oddziałem zakaźnym, ul. PCK 7 tel. 34 367 3000
 9. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń i wytycznych obowiązujących w obiekcie DS. Skrzat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 10. W obiekcie na każdej kondygnacji widnieją dwujęzyczne instrukcje, komunikaty, oraz wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa w związku z SARS-CoV-2 z którymi należy się zapoznać i bezwzględnie przestrzegać.
 11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w komunikacie decyzje podejmuje Rektor Uczelni.
Administracja DS. Skrzat
09.09.2021

DEPOZYT

Od dnia 01-07-2021r. do 30-09-2021r. działalność depozytu zostaje zawieszona. W przypadku pilnego odbioru rzeczy proszę o kontakt e-mail lub przez FB depozytdomstudenta@gmail.com. Przewodniczący RM – Łukasz Grzomba

Przewodniczący RM – Łukasz Grzomba
06.07.2021

» 12.03.2020 - Komunikat w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2


» 12.09.2019 - OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Administracja Domu Studenta Skrzat informuje, iż od 01.10.2019r. w obiekcie DS. "Skrzat" zostaje wprowadzony obowiązek segregacji odpadów według poniższych zasad, z którymi należy się zapoznać i przestrzegać PDF.

Administracja DS. Skrzat
12.09.2019