Witamy na stronie Domu Studenta "SKRZAT"

Komunikat dotyczący kwaterowania studentów w DS. Skrzat na rok akademicki 2020/2021 w okresie panującej pandemii

 1. Proces kwaterowania w DS. Skrzat rozpocznie się od 21.09.2020r. po uprzednim kontakcie telefonicznym (34) 361 07 38 w celu umówienia się na konkretny dzień i godzinę (od poniedziałku do piątku). Kwaterowanie będzie przebiegało w odstępach czasowych aby ograniczyć kontakt między mieszkańcami.
 2. Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania osób, które status studenta osiągną 1 października. Obowiązuje wtedy opłata według cennika jak dla osób doraźnych zgodnie z zarządzeniem Rektora R.021.1.71.2020.
 3. Student przed kwaterowaniem zobowiązany jest do zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wydanymi w związku z trwającym okresem epidemii i obowiązującymi w Uniwersytecie dostępnych na stronie www.ujd.edu.pl/articles/view/procedury-bezpieczenstwa-w-uczelni.
 4. Kwaterowanie odbywa się samodzielnie bez osób towarzyszących. W trakcie kwaterowania należy zachować wszystkie niezbędne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w obiekcie DS. Skrzat oraz należy zastosować się do wytycznych Administracji DS. Skrzat.
 5. Studenci I roku oraz studenci kwaterowani pierwszy raz w akademiku zobowiązani są do posiadania 1 zdjęcia, okazania dowodu osobistego, potwierdzenia dokonania wpłaty kaucji w wysokości 300,00 złotych na konto: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378 z opisem: Kaucja DS. „Skrzat”
 6. W dniu kwaterowania mieszkaniec zobowiązany będzie do wypełnienia stosownej ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronowirusem SARS-CoV-2. Osoby, które miały kontakt z osobami chorymi lub same wykazują oznaki chorobowe nie będą mogły być zakwaterowane. Zakwaterowanie będzie możliwe po okresie kwarantanny lub ozdrowieniu.
 7. W akademiku są zastosowane procedury, do przestrzegania których zobowiązuje się wszystkich mieszkańców:
  • zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych
  • na terenie akademika mogą przebywać tylko osoby zakwaterowane, pracownicy i firmy współpracujące z UJD
  • zasłanianie ust i nosa w miejscach wspólnych, np. korytarze, hole, windy, kuchnie
  • poddawanie się badaniu temperatury przy każdorazowym wejściu do budynku (kamera termowizyjna)
  • używaniu płynów dezynfekujących udostępnionych przez Administrację DS.
  • ograniczenie liczby osób korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (m.in. pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia sanitarno-higieniczne). W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 1.5 m. W pokojach i łącznikach mogą przebywać tylko osoby mieszkające w danym segmencie
 8. Osoby, zakwaterowane w DS. Skrzat w przypadku stwierdzenia u siebie objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania o tym Administracji obiektu w celu czasowego odizolowania od innych osób.
  Osoby te powinny pozostać w odizolowanym miejscu wskazanym przez Administrację DS. Skrzat i nie powinny przemieszczać się po akademiku oraz powinny niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, ewentualnie jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem oraz udać się tam transportem własnym lub powiadomić stosowne służby 999 albo 112.
 9. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny oraz niezwłocznie dokonać zgłoszenia incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba. Na tym terenie zostanie przeprowadzone rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami obiektu ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 10. Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
  Lista ważnych telefonów:
  • Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590 - bezpłatna infolinia NFZ czynna całą dobę przez 7 dni w tygodniu
  • Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Częstochowie: 661 868 810; 577 818 388 – całodobowa infolinia
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie z oddziałem zakaźnym, ul. PCK 7 tel. 34 367 3000
 11. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń i wytycznych obowiązujących w obiekcie DS. Skrzat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 12. W obiekcie na każdej kondygnacji widnieją dwujęzyczne instrukcje, komunikaty, oraz wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa w związku z SARS-CoV-2 z którymi należy się zapoznać i bezwzględnie przestrzegać.
 13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w komunikacie decyzje podejmuje Rektor Uczelni.
14.08.2020

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Administracja Domu Studenta Skrzat informuje, iż od 01.10.2019r. w obiekcie DS. "Skrzat" zostaje wprowadzony obowiązek segregacji odpadów według poniższych zasad, z którymi należy się zapoznać i przestrzegać PDF.

Administracja DS. Skrzat
12.09.2019